2019-09-18

2019 m. spalio 28 d. kviečiame Jūsų įstaigos darbuotojus į konferenciją „Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus, pozityviosios patirties sklaida“ bei metodinių priemonių parodą, kuri vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (Ateities g. 44, Vilniuje).

 

 

Kviečiame dalintis savo gerąja patirtimi pranešimų formatu, pristatyti Jūsų parengtas metodines ir mokymo priemones, kurias naudojate dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų.

 

Konferencija

„Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus,

pozityviosios patirties sklaida“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo
skyrius 2019 m. spalio 28 dieną kviečia dalyvauti metodinėje praktinėje konferencijoje
„Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus, pozityviosios
patirties sklaida“.
Konferencijos metu kviečiame dalintis savo gerąja patirtimi pranešimų formatu,
pristatyti Jūsų parengtas metodines ir mokymo priemones, kurias naudojate dirbant su vaikais,
turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų.
Konferencijos tikslas – pasidalyti darbo patirtimi, pristatyti metodines ir mokymo
priemones, dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų.
Konferencijos organizacinis komitetas:
- Svetlana Markova, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus metodininkė;
- Gintarė Šatė, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja;
- Nerija Moskalionienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė.
Renginio data: 2019 – 10 – 28, 9.00 – 16.00.
Konferencijos vieta – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Ateities g. 44,
Vilnius.
Dalyvavimo konferencijoje sąlygos:
1. Pageidaujantys skaityti žodinius pranešimus paraišką pateikia iki 2019-10-07 el. p.
svetlana.markova@lasuc.lt, nurodydami pranešimo, projekto ir kt. temą (1 priedas).
Žodiniai pranešimai gali būti pristatyti PowerPoint programa, filmuko pristatymo forma.
Žodinio pranešimo trukmė 15 – 20 min.
2. Norintys dalyvauti mokymo priemonių parodoje paraišką pateikia iki 2019-10-07
(1 priedas). Elektroninį mokymo priemonės aprašą (2 priedas), atsiųsti iki 2019-10-07 el. paštu
svetlana.markova@lasuc.lt. Mokymo priemones pristatyti 1 val. iki konferencijos pradžios.
3. Konferencijos klausytojus kviečiame registruotis iki 2019-10-14. Registracijos
nuoroda: https://goo-gl.su/aRdnQr1x.
Konferencijos programa bus paskelbta 2019-10-21.
Konferencijos dalyviams bus išduoti akredituotos institucijos pažymėjimai.

Daugiau informacijos: Svetlana Markova, svetlana.markova@lasuc.lt, tel. Nr. 8 677 58544.

1 priedas

 

.....................................................................................

 

(Įstaigos pavadinimas)

 

 

 

PAGEIDAUJANČIO DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

 

PARAIŠKA

 

 

 

„Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus,

 

pozityviosios patirties sklaida

 

...................................

 

(data)

 

 

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Žodinio pranešimo tema

Mokymo priemonės tema

(nurodykite, kiek vietos reikės skirti priemonei eksponuoti parodoje)

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinio asmens duomenys (telefonas, el. paštas)

 

 

 

 

 

 

      ­­­­______________                                                         _____________________________

 

              Parašas                                                                                                          Vardas, pavardė

 

 

 

2 priedas

 

MOKYMO PRIEMONĖS KORTELĖ

 

 

 

Duomenys

Trumpa anotacija (iki 300 žodžių)

Priemonės nuotrauka

Mokymo priemonės pavadinimas:

 

Autorius:

 

Įstaiga: