Sveiki atvykę į Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų internetinę svetainę


NAUJIENOS


Konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės"

2016-10-20

Maloniai kviečiame mokslininkus ir praktikus: psichologus, socialinius ir specialiuosius pedagogus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų narius dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Mykolo Romerio universitetu organizuojamoje konferencijoje „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės".

Konferencija vyks  2016 m. spalio 26 d. 10 val.  Mykolo Romerio universiteto I korpusas 201 auditorija, Ateities g. 20, Vilnius.

Konferencijos tikslas - aptarti įtraukiojo ugdymo, prevencijos, švietimo pagalbos, kitų vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų savivaldybėse realijas, naujausius mokslinius tyrimus, strategines gaires bei pasidalinti gerąja patirtimi. 

Konferencijos dalyviams bus įteikti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Dalyvausiančius konferencijoje maloniai prašome ne vėliau kaip iki  š. m. spalio 24 d. (įskaitytinai), registruotis internetu>>

Esant klausimams dėl registracijos, prašome kreiptis į Sandrą Valantiejienę, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

Konferencijos programa derinama


Nuoširdžiausi sveikinimai Mokytojų dienos proga!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela!

С Днём Учителя!

 


2016-09-29

Mieli kolegos, esate kviečiami registruotis ir dalyvauti Mokytojų dienos renginiuose. Šįmet jų gausybė. Sugalvota visa diena visokių renginių ar net savaitė Valstybės pažinimo centre. Siunčiame 3 adresus. Tikimės, kad pasidalinsite su kolegomis...

1.       Registracija į konferenciją:

http://lvjc.lt/MF_konferencija/

Konferencija „Stipri mokyklos bendruomenė – gera mokykla“

organizuojama, siekiant įkvėpti bei motyvuoti mokytojus tobulėti, suteikti jiems unikalią galimybę pasisemti bendradarbiavimo ir kūrybinių idėjų, lengvai pritaikomų kasdieniniame darbe.

Pranešimai:

Sveikinimo žodis

·         Audronė Pitrėnienė, švietimo ir mokslo ministrė

Mokyklos bendruomenės įtaka vaikų pasiekimams: kurios vertybės turi dominuoti mokykloje?

·         Linas Slušnys, vaikų psichiatras, psichoterapeutas

Kokių kompetencijų reikia, formuojant stiprią mokyklos bendruomenę?

·         Valdas Jankauskas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius

Siek ypatingo, nepasitenkink įprastu!

·         Lina Slavickaitė, „Franklin Covey“ konsultantė ir lektorė

Kodėl stokojame švietimo lyderių: apie tikrą ir tariamą lyderystę

·         Rimantas Želvys, Vilniaus universiteto profesorius

Mokytojo profesija: prestižas, motyvacija ir tikrovė

·         Vilma Bačkutė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja

Konferencijos moderatorius Tomas Rakovas, LVJC direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.       Pramoginiai renginiai:

http://lvjc.lt/mokytoju-festivalio-pramogos/

2.       Koncertas

http://lvjc.lt/mokytoju-festivalio-koncertas/

Saulėtos dienos linkėdama,

Rasa Šnipienė

Direktoriaus pavaduotoja/Deputy Director

Švietimo aprūpinimo centras/Education Supply Centre

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva/Affiliated with the Ministry of Education and Science, Lithuania

Geležinio vilko g./St. 12, kabinetas/office 308

tel. 85 2649461/ +3705 2649461

mob. 868626236/ +370 68626236

www.sac.smm.lt

www.lyderiulaikas.smm.lt

 

Seminarai

Kvietimas dalyvauti "Mokytojų festivalyje"

2016-09-19

Spalio 5 dieną (trečiadienį) Tarptautinės mokytojų dienos proga  Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bei partneriai rengia „Mokytojų festivalį“ – šventinį padėkos renginį šalies pedagogams. Kviečiame kartu  pasidžiaugti pergalėmis, kurias pavyko pasiekti, pasidalinti idėjomis ir metodais, padedančiais mokymo(si) procesą paversti įdomiu, įtraukiančiu, tobulėti ir bendradarbiauti skatinančiu procesu.

Kviečiame mokytojus registruotis į festivalio renginius.

 

http://lvjc.lt/mokytoju-festivalis/


Įdomu